Fiscaal-Juridische aspecten

Fiscaal-Juridische aspecten

Bij het aangaan van een financial leaseovereenkomst wordt u economisch eigenaar van het bedrijfsmiddel. Het gefinanceerde object wordt als activum op uw balans opgenomen en kan fiscaal afgeschreven worden. Na betaling van de laatste leasetermijn bent u ook juridisch eigenaar.

In alle gevallen is de leverancier bij leveringen aan de klant over de verkoopprijs BTW verschuldigd. De leverancier factureert dan ook altijd de koopprijs vermeerderd met de BTW aan de financial leasemaatschappij of de klant. De financial leasemaatschappij betaalt de factuur inclusief BTW (verminderd met een eventuele aanbetaling van de klant) aan de leverancier en wordt de juridisch eigenaar van het object.

Bij financiële lease is de BTW over de koopprijs bij aanvang bekend.De betaalde BTW kunt u via uw aangifte omzetbelasting na de aankoop terugvorderen.

Qua BTW-behandeling en -betaling zijn er verschillende opties:

  • De financial leasemaatschappij verstrekt aan de klant een factuur met BTW en rente. De klant betaalt de factuur volgens het aflossingsschema zoals op de factuur vermeld in termijnen waarbij de BTW ineens samen met de eerste termijn geïncasseerd wordt.
  • De klant ontvangt van de leverancier een factuur en betaalt de BTW als aanbetaling aan de leverancier. De financial leasemaatschappij betaalt het restantbedrag aan de leverancier en verkrijgt middels een driepartijenovereenkomst tussen cliënt, leverancier en leasemaatschappij het juridisch eigendom.
  • Indien de klant niet BTW-plichtig is, zoals bijvoorbeeld overheden en BTW-vrijgestelden, dan is de BTW voor deze partijen niet aftrekbaar. De financial leasemaatschappij financiert in deze uitzonderingsgevallen soms de BTW mee. De betaling geschiedt dan via de leasetermijnen en er is geen aparte BTW-incasso vooraf. Er wordt dan in andere woorden 121% van de netto aanschafprijs gefinancierd.