Financial Lease

Financial Leasing

Met Financial Leasing weet uw onderneming precies waar zij aan toe is, de maandtermijnen zijn immers vooraf gegeven. Lease wordt vaak toegepast voor autofinanciering maar ook andere bestedingsdoelen (zoals apparatuur, machines, schepen, ICT-hardware) behoren tot de mogelijkheden. Er bestaan verschillende vormen van leasing, waarvan Operational Lease en Financial Lease de meest bekende zijn.

Financial Lease is een vorm van aflopend krediet. Het aanschafbedrag van het te leasen object wordt door de kredietgever namens u aan de leverancier betaald. Omdat u bij het aangaan van de leaseovereenkomst economisch eigenaar wordt van het bedrijfsmiddel, wordt het bedrijfsmiddel als activum opgenomen op uw balans. Na betaling van de laatste leasetermijn bent u ook juridisch eigenaar. De verzekering, de gewenste leverancier en het onderhoud regelt u zelf. De maandtermijnen bestaan uit aflossing en rente.

Gedurende de van tevoren overeengekomen looptijd van de financiering betaalt uw onderneming het leasebedrag in vaste termijnen terug. Uw leasebedrag wordt bepaald door de aanschafwaarde van het bedrijfsmiddel, het rentepercentage, de looptijd (welke is afgestemd op de economische levensduur van het object) en de eventuele slottermijn of aanbetaling.

Door een slottermijn op te nemen in de financiering, bijvoorbeeld ter hoogte van de geschatte restwaarde van het object, zal de periodieke vergoeding lager uitvallen. Ook een aanbetaling, bijvoorbeeld ter hoogte van de inruilwaarde van uw huidige auto, behoort tot de mogelijkheden en zal de maandlast verder verlagen.

Het financieren van bedrijfsmiddelen middels financial lease biedt meerdere voordelen:

 • U kunt 100% financiering van het bedrijfsmiddel verkrijgen.
 • De enige te verstrekken zekerheid is het gefinancierde bedrijfsmiddel. Uw andere activa blijven onbezwaard.
 • Transparant: u weet exact wat gedurende de looptijd de maandlasten zijn, er zijn geen verborgen overheadkosten.
 • U bent economisch eigenaar, heeft het bedrijfsmiddel op de balans en maakt gebruik van fiscale afschrijving.
 • De rente is volledig aftrekbaar.
  De rente staat vast, evenals de termijnbedragen.
 • Het leenvermogen wordt zo min mogelijk aangetast en uw liquiditeiten blijven beschikbaar.
 • De betalingen kunnen geschieden uit de cashflow die door het object wordt gegenereerd.
 • U laat de lasten van het bedrijfsmiddel meelopen met het economische verbruik.
 • U kunt de maandlasten verlagen door een slottermijn op te nemen en/of een aanbetaling te doen.
 • Bij bedrijfsovername of buy out kan financial lease een nuttig instrument zijn in de financieringsmix van de overnamefinanciering.
 • U kunt -indien voor uw onderneming van toepassing- gebruik maken van diverse fiscale toepassingen, zoals de investeringsaftrek, de Energie Investerings Aftrek, de Milieu Investerings Aftrek en het willekeurig afschrijven van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen (VAMIL).
 • Het beslissingstraject is korter dan bij gewone bankkredieten.

Zoals het woord zegt is Financial Lease een financiering. Het wordt echter lease genoemd omdat bij bancaire Financial Lease het desbetreffende object (de auto) het onderpand vormt voor de financiering.

In de praktijk betekent dit dat de klant de economisch eigenaar is van de auto. Omdat het een financiering betreft wordt het uiteraard ook gezien als vreemd vermogen binnen uw onderneming, en heeft het invloed op uw solvabiliteit. Uw liquiditeit blijft op peil doordat de investering uitbesteed wordt.

Voor jonge startende ondernemers kan het echter interessant zijn vanwege mogelijke investeringsaftrek omdat de auto in economisch eigendom van de klant is en zodoende gezien wordt als investering.

Het risico op de restwaarde komt voor rekening van de bezitter. Bij sommige leasemaatschappijen kunt u naast het uitbesteding van de investering ook gebruik maken van verzekeringsfaciliteiten, reparatie en het onderhouden van banden.

De voordelen van Financial Lease ten opzichte van Operational Lease:

 • Mogelijke investeringsaftrek
 • Fiscale eigendom van de klant

Wilt u geheel vrijblijvend een scherpe offerte ontvangen van een financial lease contract voor uw aan te schaffen auto, vul dan het aanvraagformulier in.